Taahhüdü ihlal dava dilekçesi yoluyla mahkemeden veya sözlü olarak mahkeme kaleminden açtırılır. Genelde avukatlar tarafından açılır. Bu dava suçun oluştuğu tarihten itibaren 1 yıl ve suçun öğrenildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde açılması gerekmektedir. Taahhüdü ihlal davası sonunda suçlu bulunan kişi hakkında 3 aya kadar tazyik hapsi cezası verilebilir. Taahhüdü ihlali nedeniyle hapse giren bir kişi eğer hapis süresince taahhüdünü yerine getirirse tahliye edilebilir.

Taahhüdü İhlal Davası Nedir?

Taahhüdü ihlal davasının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle taahhüt kelimesinin ne demek olduğunu iyi anlamalıyız. Taahhüt bir şeyi yapmayı garanti etmek anlamı taşımaktadır. Taahhüdü ihlal ise İcra İflas Kanunun 111. Maddesinden karşımıza çıkmaktadır. Alacaklı olan kişi ifa edilmeyen borcunun karşılanması için icra dairesine başvuru yapar. İcra dairesi gerekli icra işlemlerini başlatarak haciz kararı alır. Haciz kararını borçluya bildiren icra dairesi icra memuru veya katiplerle haciz işlemi için borçlunun adresine gider. Haciz esnasında borçlu olan kişi haczi önlemek amacıyla yeni bir ödeme taahhüdü verir. Verilen bu taahhüdün yerine getirilememesi durumunda ise taahhüdü ihlal davası açılır. Bu dava İzmir’de herhangi bir İyi Avukat tarafından açılabilir. Miras ya da boşanma gibi özel uzmanlık alanları şart değildir. Basit ancak etkili bir dava olduğunu söyleyebiliriz. Taahhüdün yerine getirilemem durumu geç ödemeden, eksik ödemeden veya hiç ödeme yapmamadan kaynaklı olabilir.

Taahhüdü İhlal Cezası Kalktı Mı?

Taahhüdü ihlal cezası İcra ve İflas Kanunu 340. maddesinde halen bulunmaktadır. En son yapılan ilgili kanundaki düzenlemeye göre borcunu belirlenen bir tarihte tek seferde veya taksitler halinde ödeyeceğini yazılı şekilde belirten borçlunun, makul bir nedene dayanmaksızın ödememesi halinde üç aya kadar hapis cezası uygulanır. Borçlu kişi herhangi bir ödeme taahhüdü belirtmediyse, borcu nedeniyle hapis cezası ile cezalandırılamaz. Hapis cezası verilebilmesi için borçlunun icra takibi başladıktan sonra ödeyeceğine dair yazılı taahhüt vermesi ve buna uymaması gerekir. Üstelik özellikle İzmir Avukatları tarafından yapılan yoğun başvurular üzerine Yargıtay’ın son yıllarda kararlarında, bu taahhüdün haciz esnasında alınmaması gerektiği koşulu da eklenmiştir. İzmir’in ünlü avukatlarından Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ bu konuyu “adil ancak alacaklı aleyhine sonuç doğuracak.” şeklinde yorumladı.

Taahhüdü İhlal Cezası İçin Belirlenen Şartlar Nelerdir?

Taahhüdü ihlal suçunun şartları yasalar ile belirlenmiştir. Taahhüdü ihlal suçu olabilmesi için öncelikle borçlu kişi tarafından yazılı taahhüt bulunmalı ve bu taahhüdün ihlal edilmesi gerekir. Verilen taahhüdün geçerli olması için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
• Borçlunun borcu ödeyebilecek kadar malının haczedilmiş olması,
• Borçlunun ödeme taahhüdünün alacaklının haczedilen malları satış talebinden önce vermesi gerekir.
• Taksitlendirme süresi en fazla 3 ay olmalıdır.
• Taksitler en az borcun çeyreği kadar belirlenmelidir.
• İlk taksit peşin olarak alacaklıya ödenmelidir.
Yukarıdaki unsurlar yasal olarak taahhüt verilebilmesi için şarttır. Taahhüdü ihlal suçunun şartları ise;
• Taahhüt yasal belirlenen yukarıda saydığımız şartlara uygun yapılmalıdır.
• Taahhüt para borçları için verilmelidir.
• Taahhüt edilen tarihte borç ödenmemiş olmalıdır.
• Borçlunun borcu belirlenen tarihte ödeyememesinin kendi kusurundan kaynaklanmayan mazereti olmamalıdır.
• Alacaklı kişi ya da avukat icra ceza mahkemesine şikayet etmelidir.
• Alacaklı kişinin şikayeti 3 ay ile 1 yıllık hak düşürücü süreler geçmemiş olmalıdır.

Taahhüdü İhlal Dilekçesi Nasıl Oluşturulur?

Taahhüdü ihlal dilekçesi oluşturmak için konusunda uzman bir avukata danışmanız akıllıca bir hareket olacaktır. Dilekçe yazımları davalar için oldukça önem arz etmekle birlikte davanın gidişatını etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Örneğin izmiravukatlik.com sitesinde bu ve buna benzer dilekçe örnekleri bulunmaktadır. Taahhüdü ihlal dilekçesi alacaklı ya da vekili tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca dilekçenin kanunda belirtilen süreler içerisinde hazırlanarak mahkemeye verilmesi gerekmektedir.

Taahhüdü İhlal Davası Nasıl Düşer?

Taahhüdü ihlal davası nasıl düşer sorusunun cevabı İcra ve İflas Kanunu 354. maddesi birinci bendinde verilmiştir. Kanunda belirtildiği gibi alacaklı kişi davadan feragat ederse taahhüdü ihlal davası düşer. Diğer şekilde ise borçlu tarafından borcun ödendiği mahkeme tarafından anlaşıldığında, daha doğrusu alacaklı avukatı bunu bildirdiğinde dava düşecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz