İcra Dosya Takibinde Bilinmesi Gerekenler

Takibi başlatılan ve tahsilâtı amaçlanan dosyalarda paranın tahsil edilmesi için birçok işlemler yapılamaktadır. Borçlunun kıymetli mallarına haciz konularak paraya çevrilmesi için de bazı süreçlerin izlenmesi zorunlu olup bazen kanun maddeleri ile yapılan işlemlerden bahsedilmektedir. Hukukçular tarafından bilinmesi gereken hususları kısaca açıklamak gerekirse.

89/1 Haciz İhbarnamesi Nedir

İcra iflas kanunun 89. Maddesi gereği yapıldığı için bu isimle anılır. Bu işlem borçlunun başkalarında olan hak ve alacaklarının dosyaya gönderilmesi için yapılır. Eğer borçlunu bir bankada parası olduğu biliniyorsa icra müdürlüğünden talepte bulunularak  gönderilmesi talep edilir. İcra müdürlüğü de dosyayı incelerek talebi uygun bulduğu takdirde gerekli bilgilerle bankaya yazıyı gönderir. Banka da paranın var olmasına göre gerekli cevabı gönderir. Eğer para varca ve başkaca hacizler de varsa bu husus yine banka tarafından icra dosyasına bildirilir. Ardından alacaklı durumu öğrendiğinden eğer halen dosya borcu kapanmadıysa bu paranın bankada istenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını talep eder ve yine icra dairesi tarafından gerekli yazışmalar yapılarak para dosyaya istenir.

103 Davetiyesi Nedir

Borçlunun dosyadaki işlemlerden haberdar olması mümkün olmayabilmektedir. Yani aracına, evine, başkaca bir malına konulan hacizlerden haberdar olmadığı için de bu konulara ilişkin varsa itirazlarını yapamamaktadır. İşte bu gibi durumlarda da 103 davetiyesi hazırlanır. Bu işlemin yapılması için de yine alacaklı tarafından hazırlanarak borçluya mallarına haciz konulduğu, bir diyeceğinin olup olmadığı sorulur. Borçlu bu aşamadan sonra herhangi bir itirazda bulunmazsa satış işlemlerine geçilecektir.

Araç Yakalaması Nedir, Nasıl Yapılır?

Borçluların haczedilen taşınır mallarından olan Otomobil, minibüs vs gibi trafik tevsilinde kayıtlı olan kara araçlarının muhafaza altına alınması için bu araçlara yakalama konulması gerekmektedir. Aksi halde yalnızca hacizli olan bir aracın otoparka, yediemine teslimi yapılamayacaktır. Bu işlemin yapılması için de hazırlanarak yine icra müdürlüğünden talepte bulunulur. İcra Müdürlüğü de gerekli masrafları alacaklıdan talep eder ve bu bedel dosyaya yatırıldığında araç kaydına işlenir. Bu şamadan sonra rutin trafik kontrollerinde araç bağlanabileceği gibi aracın yeri biliniyorsa 155 e yapılacak ihbar ile de aracın muhafaza altında alınması sağlanabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz