Bilindiği gibi, kaçak içki üretimi ve bunun üzerinden elde edilen kazançlar vergi mevzuatımız gereğince vergilendirilmesi zorunludur. Başka bir ifade ile, yasalara aykırı olarak elde edilen faaliyetlerden dolayı bir gelir elde edilmesi durumunda bu gelirler vergiye tabi tutulmaktadır. (GVK mad. 1,2 )

Somut bir olayda, kaçak içki üretip satmış olduğu iddiasıyla 2017 yılı ile ilgili cezalı tarhiyat önerilmiştir. Olay şöyle geçmiştir; “ 2017 yılında düzenlenen tutanakta davacının kaçak içki bulunan ………… plakalı araç durdurulduktan sonra …………….. plakalı araç ile gelerek durdurulan araç ile birlikte olduklarını, kendisinin polis olduğunu, bir sorun olup olmayacağını sorduğu, ardından yapılan kimlik denetiminde açığa alınmış olduğunun anlaşıldığı, ancak davacıya ait ………… plakalı araçta yapılan aramalarda kaçak içki bulunmadığının tespit edildiği, davacının bahsi geçen tutanağı imzalamaktan imtina ettiği, davacı hakkında kaçak içki bulundurduğu yönünde başkaca tespit veya ifade bulunmadığı, …………….. Cumhuriyet Başsavcılığının …… sayılı dosyada davacı adına 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan soruşturma açılmış ise de, kamu davasını açılmasını gerektirir kesin, yeterli, hukuki ve inandırıcı bir kanıt elde edilemediğinden, kovuşturma yapmaya yer bulunmadığına ilişkin karar verildiği anlaşıldığından, bu durumda bulundurma fiilinin davacının şahsında gerçekleştiği yönünde yeterli tespit bulunmadığı ve şüpheye dayalı olarak hakkında cezalı tarhiyat yapılamayacağı neticesine varılarak, dava konusu vergi ziyaı cezalı tarhiyatta hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.” Açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne şeklinde karar verilerek, dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda gerekçesi yer verilen vergi mahkemesi kararında çıkarılan sonuçlar aşağıda olduğu gibidir.

1. Kaçak içki ticareti yaptığı varsayımıyla mükellef hakkında cezalı tarhiyat yapılmıştır. Vergi dairesi mükellefe ceza keserek tebliğ etmiştir.

2. Mükellef hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun değerlendirme raporu ile tespit edilen emsal bedeller üzerinden takdir komisyonu tarafından matrah takdir edilmesi suretiyle dava konusu vergi ziyaı cezalı KDV tarhiyatı yapılmıştır.

3. Somut olayda, mükellefin dışındaki …………. Plakalı araçta yapılan aramada 132 şişe kaçak içki ele geçirilerek, olay tutanağında sürücüsü olan başka bir plakalı kişinin olayla irtibatlı olduğu ve suça öncülük ettiği hususları iddia edilmiştir.

4. Sonuç olarak, olayla irtibatlı olmayan ve 132 şişe kaçak içki ele geçirilen ilgili aracın mükellefle irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır. Sonuçta kendisi hakkında iddia edilen fiil ile ilgili, mükellef açısından açılan dava kabul şeklinde sonuçlanmıştır.

Hukuki Haber sitesinden Alınmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz